Zgłoszenia

Elektroniczne formularze zgłoszeniowe

Zgłoszenie na warsztaty

Zgłoszenie na informacyjne szkolenie rady pedagogicznej

Zgłoszenie na informacyjne szkolenie zespołów przedmiotowych/zadaniowych

Zgłoszenie na kursowe szkolenie rady pedagogicznej

Zgłoszenie na kurs kwalifikacyjny

Zgłoszenie na kurs doskonalący

Poniżej dostępne są formularze w wersji "do druku". Uzupełnione formularze należy przesłać na adres CEN

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul. Złota 4
15-016 Białystok

lub faksem pod numer 85 - 73 29 865