Warsztaty organizowane przez CEN

Poniżej prezentujemy listę aktualnych zajęć warsztatowych organizowanych przez CEN Białystok w porządku chronologicznym

OBSZAR TEMAT DATA
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [23.03.2017]
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Nauczanie programowania w szkole - grupa II - cz. III [24.03.2017]
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Storytelling- jak uczyć językiem opowieści na etapie edukacji elementarnej [29.03.2017]
INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA Kurs „Program WBT Express jako narzędzie do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych” cz. II [29.03.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [30.03.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Inkluzja i indywidualizacja ćwiczeń na lekcji języka niemieckiego [01.04.2017]
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Nauczanie programowania - grupa III - cz. II [04.04.2017]
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Lekcje z lekturą - bajki Ignacego Krasickiego [04.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [06.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Wiem, rozumiem, mogę sprawnie funkcjonować w nowej rzeczywistości oświatowej. [11.04.2017]
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Nauczanie programowania w szkole - grupa III-cz III [11.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA 21 pomysłów na ciekawe lekcje jęz. niemieckiego w szkole 21. wieku. [11.04.2017]
EDUKACJA POLONISTYCZNA Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego [18.04.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Zmiany w szkolnictwie zawodowym i modyfikacja dokumentacji programowej w kształceniu zawodowym w nowy roku szkolnym. [19.04.2017]
SZKOLNICTWO ZAWODOWE Zmiany w szkolnictwie zawodowym i modyfikacja dokumentacji programowej w kształceniu zawodowym w nowy roku szkolnym. [19.04.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Zmiany w szkolnictwie zawodowym i modyfikacja dokumentacji programowej w kształceniu zawodowym w nowy roku szkolnym. [19.04.2017]
SZKOLNICTWO ZAWODOWE Zmiany w szkolnictwie zawodowym i modyfikacja dokumentacji programowej w kształceniu zawodowym w nowy roku szkolnym. [19.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [20.04.2017]
WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/przedszkolnych ich dzieci? [22.04.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ Zmiany w kształceniu specjalnym [25.04.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Zmiany w kształceniu specjalnym [25.04.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Nauczyciel polonista w obliczu reformy systemu edukacji [25.04.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi? - warsztat rozwoju osobistego [27.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [27.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [04.05.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Jak przygotować się do realizacji podstawy programowej języka obcego nowożytnego nauczanego jako drugi w szkole podstawowej. [06.05.2017]
EDUKACJA POLONISTYCZNA Nauczyciel polonista na ścieżce awansu zawodowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego [09.05.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ Jak pracujemy z programem " Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" [10.05.2017]
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości Jak pracujemy z programem " Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" [10.05.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowego [10.05.2017]