Warsztaty organizowane przez CEN

Poniżej prezentujemy listę aktualnych zajęć warsztatowych organizowanych przez CEN Białystok w porządku chronologicznym

OBSZAR TEMAT DATA
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek Multimedialne zasoby edukacyjne do pracy z uczniami klasy VII szkoły podstawowej na zajęciach edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego [24.10.2017]
EDUKACJA MATEMATYCZNA Obraz maturzysty w świetle wyników egzaminu maturalnego z matematyki. [27.10.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Kilka technik nauczania przydatnych w pracy nauczyciela języka obcego w nowej rzeczywistości szkolnej [28.10.2017]
INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA Model BYOD i grywalizacja czyli wykorzystanie aplikacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych na lekcjach [31.10.2017]
EDUKACJA POLONISTYCZNA Jak twórczo omawiać lektury szkolne? [03.11.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Podcasty i ich wykorzystanie na lekcji języka niemieckiego [04.11.2017]
WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/przedszkolnych ich dzieci? [04.11.2017]
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów [07.11.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ EDUKACJA PRZYRODNICZA. Praktyczna nauka wypełniania wniosku o dofinansowanie zadań z edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. [07.11.2017]
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej EDUKACJA PRZYRODNICZA. Praktyczna nauka wypełniania wniosku o dofinansowanie zadań z edukacji ekologicznej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. [07.11.2017]
WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wnioskowania o przeprowadzenie diagnozy problemów ucznia [08.11.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Jak lepiej wykorzystywać swój potencjał w pracy i życiu osobistym? [08.11.2017]
PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY Jak godnie i radośnie obchodzić narodowe święta. [08.11.2017]
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Techniczne aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu. [08.11.2017]
SZKOLNICTWO ZAWODOWE Opracowanie lub modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania [08.11.2017]
RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA Zasady pisowni słownictwa religijnego [08.11.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Zasady pisowni słownictwa religijnego [08.11.2017]
RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA Zasady pisowni słownictwa religijnego [08.11.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Zasady pisowni słownictwa religijnego [08.11.2017]
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Pułapki i niebezpieczeństwa dla ucznia /wychowanka w wirtualnej przestrzeni. [09.11.2017]
WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Pułapki i niebezpieczeństwa dla ucznia /wychowanka w wirtualnej przestrzeni. [09.11.2017]
PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE Pułapki i niebezpieczeństwa dla ucznia /wychowanka w wirtualnej przestrzeni. [09.11.2017]
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Pułapki i niebezpieczeństwa dla ucznia /wychowanka w wirtualnej przestrzeni. [09.11.2017]
WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Pułapki i niebezpieczeństwa dla ucznia /wychowanka w wirtualnej przestrzeni. [09.11.2017]
PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE Pułapki i niebezpieczeństwa dla ucznia /wychowanka w wirtualnej przestrzeni. [09.11.2017]
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej Gry i zabawy matematyczne rozbudzające i rozwijające zainteresowania matematyczne w przedszkolu [09.11.2017]
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Gry i zabawy matematyczne rozbudzające i rozwijające zainteresowania matematyczne w przedszkolu [09.11.2017]
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej Gry i zabawy matematyczne rozbudzające i rozwijające zainteresowania matematyczne w przedszkolu [09.11.2017]
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Gry i zabawy matematyczne rozbudzające i rozwijające zainteresowania matematyczne w przedszkolu [09.11.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną - jak wspierać rozwój i edukację ucznia [14.11.2017]