Warsztaty organizowane przez CEN

Poniżej prezentujemy listę aktualnych zajęć warsztatowych organizowanych przez CEN Białystok w porządku chronologicznym

OBSZAR TEMAT DATA
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi? - warsztat rozwoju osobistego [27.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [27.04.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Etap konkretny i etap formalny w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej - nowa podstawa programowa z matematyki. [28.04.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [04.05.2017]
EDUKACJA PRZYRODNICZA Hajnówka - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – przyroda, biologia, chemia, geografia (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) [08.05.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ Hajnówka - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – przyroda, biologia, chemia, geografia (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) [08.05.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Hajnówka - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – przyroda, biologia, chemia, geografia (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) [08.05.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Zmiany w nauczaniu informatyki - podstawa programowa kształcenia informatycznego  - Hajnówka [08.05.2017]
KADRA KIEROWNICZA Spotkanie „Klubu dyrektora” nt. Zadania dyrektora szkoły/ placówki wynikające z aktualnych zmian w prawi [09.05.2017]
KADRA KIEROWNICZA Warsztaty - Opracowanie nowego statutu szkoły/ przedszkola [09.05.2017]
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Kurs doskonalący „Nauczanie programowania w szkole” cz. I [09.05.2017]
EDUKACJA POLONISTYCZNA Nauczyciel polonista na ścieżce awansu zawodowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego [09.05.2017]
EDUKACJA PRAWNA Rada pedagogiczna a rada szkoły, rada rodziców oraz samorząd uczniowski - konflikt czy współpraca? Relacje prawne na podstawie przepisów USTAWY PRAWO OŚWIATOWE [10.05.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ Jak pracujemy z programem " Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" [10.05.2017]
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości Jak pracujemy z programem " Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" [10.05.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowego [10.05.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Język niemiecki dla nauczycieli (A1+) [11.05.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę [12.05.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Jak lepiej wykorzystywać swój potencjał w pracy i życiu osobistym?- warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli i nauczycielek [13.05.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ Mońki - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – przyroda, biologia, chemia, geografia (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) [15.05.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Mońki - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – przyroda, biologia, chemia, geografia (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) [15.05.2017]
EDUKACJA PRZYRODNICZA Mońki - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – przyroda, biologia, chemia, geografia (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) [15.05.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej Zmiany w nauczaniu informatyki - podstawa programowa kształcenia informatycznego - Mońki [15.05.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Jak przygotować się do realizacji podstawy programowej języka obcego. [15.05.2017]
KADRA KIEROWNICZA Spotkanie „Klubu dyrektora” nt. Zadania dyrektora szkoły/ placówki wynikające z aktualnych zmian w prawie [16.05.2017]
KADRA KIEROWNICZA Warsztaty - Opracowanie nowego statutu szkoły [16.05.2017]
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Kurs doskonalacy "Nauczanie programowania w szkole" cz. II [16.05.2017]
WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Konferencja - Zaburzenia mowy, dziecko z afazją [17.05.2017]
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ WARSZTATY - Szczegółowe porównanie obecnej i nowej podstawy programowej z przyrody - planowanie pracy nauczyciela. [17.05.2017]
Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej WARSZTATY - Szczegółowe porównanie obecnej i nowej podstawy programowej z przyrody - planowanie pracy nauczyciela. [17.05.2017]