Warsztaty organizowane przez CEN

Poniżej prezentujemy listę aktualnych zajęć warsztatowych organizowanych przez CEN Białystok w porządku chronologicznym

OBSZAR TEMAT DATA
EDUKACJA JĘZYKOWA Goethe Zertifikat B1 [28.08.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Goethe Zertifikat B1 - szkolenie dla egzaminatorów Goethe-Institut [29.08.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Opracowanie planu rozwoju zawodwego przez nauczyciela kontraktowego [06.09.2017]
SZKOLNICTWO ZAWODOWE Konferencja metodyczna dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach Nowy rok szkolny z CEN-em - "Dostosowanie i modyfikacja programów nauczania do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnych i PPKZ oraz potrzeb szkoły". Priopozycje do planu pracy KPZ [07.09.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Opracowanie planu rozwoju zawodwego przez nauczyciela stażystę [08.09.2017]
SZKOLNICTWO ZAWODOWE Konferencja metodyczna dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach Nowy rok szkolny z CEN-em - "Dostosowanie i modyfikacja programów nauczania do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnych i PPKZ oraz potrzeb szkoły". Priopozycje do planu pracy KPZ [12.09.2017]
SZKOLNICTWO ZAWODOWE Opracowanie rozkładu materiału do nauczanego przedmiotu/modułu z uwzględnieniem planu dydaktycznego perspektywicznego [29.09.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Planowanie realizacji planu rozwoju zawodwego - harmonogram działań z wykorzystaniem techniki planowanie z przyszłości [06.10.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Kilka technik nauczania przydatnych w pracy nauczyciela języka obcego w nowej rzeczywistości szkolnej [28.10.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Podcasty i ich wykorzystanie na lekcji języka niemieckiego [04.11.2017]
SZKOLNICTWO ZAWODOWE Opracowanie lub modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania [08.11.2017]
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA Prowadzenie spotkań nauczyciela z rodzicami - indywidualnych [15.11.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Różnorodne formy pracy z łatwymi tekstami literackimi na lekcji języka niemieckiego [25.11.2017]
EDUKACJA JĘZYKOWA Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku – Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego [09.12.2017]