Szkolenia on-line

Centrum Edukacji Nauczycieli prowadzi szkolenia na odległość przy wykorzystaniu platformy szkoleniowej.

Kursy doskonalące, zamieszczone w platformie e-learningowej, realizowane w trybie online to:

Aby uzyskać dostęp do szkoleń prowadzonych w trybie online należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub przesłać e-mail na adres katarzyna.gagan@cen.bialystok.edu.pl

 

Kursy blended learning zawierają materiały szkoleniowe i są uzupełnieniem kursów stacjonarnych. Dostępne są wyłącznie uczestnikom szkoleń stacjonarnych, po uzyskaniu dostępu od osoby prowadzącej.

Wszystie kursy kwalifikacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku są kursami stacjonarnymi.

Wykaz kursów blended learning dostępny jest pod adresem http://e.bialystok.edu.pl