Sieci współpracy i wsparcia

Wędrówki po środowiskach przyrodniczych Polski i Świata- warsztatowe lekcje muzealne.

2 kwietnia godz. 10.45 - Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Prof. A. Myrchy w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 1J - -Zapraszam serdecznie zainteresowanych nauczycieli! Kolejna grupa warsztatowa odbedzie sie 16 kwietnia.--Są wolne miejsca. kontakt: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

Jak prowadzić placówkę montessoriańską? Fakty i mity.

Spotkanie odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym nr 36 w Białymstoku 12 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00

Sieć nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2016 / 2017

Sieć skupia nauczycieli bibliotekarzy z Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego. Jesienią i wiosną odbywają się spotkania w szkołach, podczas których omawiane są aktualne zagadnienia z bibliotekarstwa, prawa oświatowego, zmian w edukacji. Gospodarze spotkań prezentują swój warsztat pracy. W ciągu roku wymiana informacji, doświadczeń odbywa się przy pomocy elektronicznej platformy (SNB). Praca sieci jest podsumowywana podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego.

Sieć pedagogów

Do udziału w sieci zapraszamy pedagogów wszystkich typów szkół. Uczestnicy sieci będą mieli okazję do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w trakcie spotkań stacjonarnych oraz przez platformę CEN. Do udziału w spotkaniach stacjonarnych mogą być zapraszani eksperci z dziedzin wskazanych przez uczestników sieci. Problematyka poruszana w ramach sieci zależeć będzie od potrzeb szkoleniowych jej uczestników.

Pasjonaci przyrody. Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Rok szkolny 2015/16 Koordynator sieci: Anna Karpowicz konsultant ds. edukacji przyrodniczej

Sieć Dyrektorów: Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania szkołą

Udział w sieci wsparcia wpłynie na • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania placówką oświatową • Wzrost umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania sposobów radzenia sobie z trudnościami • Rozwinięcie umiejętności budowania relacji i komunikacji interpersonalnej • Budowanie bieżącego, trwałego, twórczego kontaktu z osobami, które mają takie same lub podobne problemy • Pogłębienie świadomości swoich zasobów i możliwości

Sieć współpracy i samokształcenia wizytatorów nauki religii

Sieć współpracy i samokształcenia wizytatorów nauki religii skupia osoby upoważnione do sprawowania nadzoru katechetycznego w Archidiecezji Białostockiej. Praca w tym zespole ma pomóc w dobrym pełnieniu powierzonych obowiązków oraz zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie nauczania religii na terenie szkół.