Szkolenia członków rad pedagogicznych, zespołów zadaniowych/przedmiotowych

Szkolenia prowadzą nauczyciele konsultanci w szkołach i placówkach oświatowych w Białymstoku i województwie podlaskim. 

Przeprowadzenie szkolenia następuje po pisemnym lub elektronicznym zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zgodnie z obowiązującym wzorem formularza zgłoszeniowego.

1. Informacyjne szkolenie członków rad pedagogicznych

Koszt szkolenia - 100 zł. za godzinę dydaktyczną. Wpłaty należy dokonać na konto CEN nr 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000, po wystawieniu faktury.

2. Kursowe szkolenie członków rad pedagogicznych.

Koszt szkolenia - 50 zł. za godzinę dydaktyczną. Wpłaty należy dokonać na konto CEN nr 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000, po wystawieniu faktury.

3. Informacyjne szkolenie zespołów przedmiotowych/zadaniowych.