Archiwalne projekty edukacyjne

"Z książką przez wieki" - projekt upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży to jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017.

Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży to jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wychodząc naprzeciw temu zadaniu podjęło się realizacji projektu "Z książką przez wieki". Mając na uwadze fakt, że czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia, ważnym jest zainteresowanie nim ucznia , bez względu na to, w jakim jest wieku.

Projekt edukacyjny TEATR A LITERATURA

Projekt edukacyjny TEATR A LITERATURA popularyzujący literaturę dziecięcą oraz adaptacje teatralne tekstów literackich Teatr a literatura kierujemy do dzieci 4-9 letnich. Jest to forma dotarcia z tekstem literackim do najmłodszych. Realizujemy go we współpracy z Białostockim Teatrem Lalek. Chcemy zachęcić dzieci do czytania i bywania w teatrze. Sztuka dostarcza wrażeń estetycznych, bywa swoistą arteterapią, niweluje stres, ma wpływ na nasz mózg oraz stan emocji. Obcowanie z nią stanowi alternatywę dla codzienności, wyzwala pasję.

"Moda na czytanie - odcinek 2016". Projekt promujący i wspierający czytelnictwo w szkołach

MEN w roku szkolnym 2015/2016 uczyniło rozwój kompetencji czytelniczych i upowszechnienie czytelnictwa jednym z priorytetów oświatowych. Jest to kolejny krok Ministerstwa, po programie „Książki naszych marzeń” oraz włączeniu bibliotek szkolnych do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w kierunku przywrócenia należytego miejsca książce i słowu pisanemu w życiu młodych ludzi.

Podlaskie Spotkania z Pisarzami. Edycje 1-7

Projekt „Podlaskie spotkania z pisarzami” ma na celu organizację spotkań autorskich z współczesnymi pisarzami w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatu. 

Projekt edukacyjny „Technologia informacyjno – komunikacyjna (TIK) w edukacji” - zrealizowany w r. szk. 2013/2014

Dla młodego pokolenia Internet i multimedia są oczywistym sposobem poznawania świata, a sala lekcyjna przestaje być jedynym miejscem, w którym uczeń zdobywa wiedzę. Fakt cyfrowego dorastania dzieci i młodzieży nie powinien pozostać obojętny szkole, nauczycielom i rodzicom.

Autorzy projektu: Zdzisław Babicz, Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk

 

Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu

„Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do Przedszkoli, Nauczycieli/Nauczycielek oraz Rodziców z całej Polski.
Ideą programu Edukacji Fundamentalnej jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

„By oceniać sprawiedliwie...”

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego oraz rozwijanie umiejętności tworzenia i wykorzystywania narzędzi czyniących ocenianie latwiejszym i sprawiedliwszym.

Dekanlana formacja nauczycieli religii

 Projekt skierowany jest do  nauczycieli religii rzymskokatolickiej

Zostać przedsiębiorczym

„Zostać przedsiębiorczym”, to program nauczania dla gimnazjum opracowany w ramach projektu „Zostać Przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”