Projekty edukacyjne

Projekt: International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod, technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń

"Z książką przez wieki" - projekt upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży to jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wychodząc naprzeciw temu zadaniu podjęło się realizacji projektu "Z książką przez wieki". Mając na uwadze fakt, że czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia, ważnym jest zainteresowanie nim ucznia , bez względu na to, w jakim jest wieku. Na rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych nigdy nie jest za późno, a kształtowanie u młodego człowieka nawyku czytania sprzyja rozwijaniu chęci sięgania po książki również w dorosłym życiu, w myśl zasady "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Naszym celem jest popularyzacja literatury, a także form, metod oraz narzędzi wspierających promocję czytelnictwa. Chcemy wspomóc nauczycieli w upowszechnianiu czytelnictwa oraz  rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży poprzez uświadomienie roli książki w kształtowaniu historii ludzkości, a także propagowanie idei czytania dla przyjemności.

Podlaskie Spotkania z Pisarzami. 7 edycja

  • Realizatorzy: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół POlskich Rada Oddziału w Białymstoku, współpraca: CEN w Białymstoku, PG 18 w Białymstoku
  • Termin: wrzesień - listopad 2016
  • Miejsce: CEN w Białymstoku i szkoły woj. podlaskiego
  • Prowadzący: Olga Topolewska - koordynator, Magdalena Kraszewska 
  • Adresaci: Zainteresowani nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół
  • Strona www z informacjami bieżącymi o realizacji projektu - czytaj
6 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Akcja odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.