Projekty edukacyjne

Projekt: International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod, technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń

Podlaskie Spotkania z Pisarzami. 8 edycja
  • Projet jest realizaowany ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku. W ramach projektu odbędą się spotkania autorskie, którym towarzyszyć będzie konkurs na znajomość twórczości zaproszonych pisarzy - Renaty Piątkowskiej, Idy Pierelotkin, Zygmunta Miłoszewskiego (w trakcie ustalania).
7 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Akcja odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.