Oferta warsztatowa na okres kwiecień - czerwiec 2018

Szanowni Państwo Nauczyciele i Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych!

   

Zapraszam do skorzystania z oferty doskonalenia zaproponowanej przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych CEN w Białymstoku. Stanowią ją kursy doskonalące, szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Samokształceniowych, które publikujemy w Informatorze CEN na rok szkolny 2017/18, dostępnym na stronie www CEN. Uzupełnieniem tych propozycji jest Oferta warsztatowa, która zawiera propozycje z reguły bezpłatnych, krótkich zajęć warsztatowych realizowanych w wymiarze od 2 do 4 godzin dydaktycznych w CEN w Białymstoku oraz na terenie szkół i placówek województwa podlaskiego.

Mam nadzieję, że uczestnictwo w warsztatach umożliwi Państwu zdobycie nowych informacji, doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych.

Dyrektor CEN w Białymstoku

Ewa Ściana

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij lub zeskanuj kod QR) formularz - kod QR