Kurs na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Cele: 
Przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży
Adresaci: 
Osoby spełniające warunki: - ukończone 18 lat, - co najmniej średnie wykształcenie, - posiada odpowiednie warunki zdrowotne, posiada predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
Liczba godzin: 
36
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
20.05.2018r. lub do zebrania grupy
Prowadzący: 
Ryszard Kuliński
Organizator: 
Ryszard Kuliński
Cena: 
200 zł