Udział w realizacji projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim"