Nowatorskie rozwiązania w szkole służące rozwojowi uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych (aktywizacja i motywacja uczniów w kontekście odpowiedzialności za własny rozwój, indywidualizacja procesu nauczania).

Centrum  Edukacji  Nauczycieli

ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki

tel./fax (87) 5670328, 5657858

e-mail: cen@cen.suwalki.pl

www.cen.suwalki.pl

 

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – SPiKU – 453/1/07

 

 

Szanowni Państwo

 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,  w ramach zadań edukacyjnych Podlaskiego Kuratora Oświaty – tzw. grantów, będzie realizowało szkolenie dla nauczycieli na temat :

 

 Nowatorskie rozwiązania w szkole służące rozwojowi uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych (aktywizacja i motywacja uczniów w kontekście odpowiedzialności  za własny rozwój, indywidualizacja procesu nauczania). Wykorzystanie przez nauczycieli narzędzi coachingowych, jako nowatorskie rozwiązanie w szkole służące rozwojowi uczniów.

 

Zapraszany do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

 

Zajęcia będą odbywały się w trzech ośrodkach:
Białystok – 5 grup szkoleniowych
Łomża – 3 grupy szkoleniowe
Suwałki – 2 grupy szkoleniowe

 

BIAŁYSTOK

  1. 1.      Terminy szkoleń: 18 października 2013 r. – 2 grupy szkoleniowe, 19 października 2013 r. – 3 grupy szkoleniowe
  2. 2.      Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4
  3. 3.      Czas trwania szkolenia: godz. 8.30–16.30

ŁOMŻA

  1. 1.      Termin szkolenia: 22 listopada 2013 r.
  2. 2.      Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Kościuszki 2
  3. 3.      Czas trwania szkolenia: godz. 8.30–16.30

SUWAŁKI

  1. 1.     Termin szkolenia: 16 listopada 2013 r.
  2. 2.     Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B
  3. 3.     Czas trwania szkolenia: godz. 8.30–16.30

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną
w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2013 r.

 

Adres e-mail: grant@cen.suwalki.pl, tel. 87 567 03 28, 565 78 58

Adres placówki: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki

              

O zakwalifikowaniu nauczyciela do udziału w szkoleniu będzie decydowała kolejność nadesłanych zgłoszeń. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną przesłane nauczycielowi
na adres mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Koszt podróży nauczyciela uczestniczącego w szkoleniu pokrywa jednostka delegująca.

Załączniki: