Kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu

Cele: 
Wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczestników szkolenia planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu u pracodawcy
Adresaci: 
Osoby zainteresowane
Liczba godzin: 
80 (70 + 10 godzin praktyki metodycznej)
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
Do zebrania grupy
Prowadzący: 
Wykwalifikowana kadra: psycholog, pedagog, metodyk
Organizator: 
Ryszard Kulinski
Cena: 
500 zł
Uwagi: 
Termin zajęć do ustalenia z grupą. Instytucja może zgłosić grupę pracowników. Informacji udziela sekretariat CEN lub w pokoju 214, 204. Zaprasza organizator