Planowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - harmonogram działań z wykorzystaniem techniki planowania z przyszłości dla nauczyciela stażysty

Zapraszam na powyższą ofertę

26.09.2018r, godzina 15.30, sala 111

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Adresat: Nauczyciele którzy rozpoczeli  staż na nauczyciela kontraktowego i opiekunowie stażu

Program spotkania:

  1. Powitanie i zapoznanie z celami i przebiegiem zajęć
  2. Spełnienie powinności i wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego/mianowanego
  3. Zapis zadań w planie rozwoju zawodowego – przedstawiają uczestnicy
  4. Analiza wybranych zadań (rozpisanie na działania) z PRZ z wykorzystaniem techniki gwiazdy pytań – ćwiczenie 1
  5. Technika planowania z przyszłości
  6. Rozpisanie przykładowych zadań technikom planowania z przyszłości – ćwiczenie 2
  7. Harmonogram działań w zakresie realizacji planu rozwoju zawodowego w ujęciu tygodniowym (miesięcznym) z wykorzystaniem techniki planowania z przyszłości – ćwiczenie 3
  8. Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty/kontraktowego
  9. Przyporządkowanie kryteriów oceny pracy nauczyciela do zapisanych zadań w PRZ/wymagań egzaminacyjnych – ćwiczenie 4