Analiza programu nauczania i opracowanie rozkładu materiału do nauczanego przedmiotu

Zapraszam na powyższą ofertę

19.09.2018r, godzina 15.30, sala 203 (sala komputerowa)

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Adresat: Nauczyciel kształcenia zawodwego

Program

1. Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela

  1. Charakterystyka rodzajów planowania dydaktycznego
  2. Dokumentacja potrzebna do planowania dydaktycznego
  3. Analiza programu nauczania przedmiotu
  4. Sporządzanie planu dydaktycznego perspektywicznego i załącznika
  5. Sporządzanie rozkładu materiału
  6. Błędy w opracowaniu rozkładu materiału
  7. Opracowanie planu perspektywicznego i fragmentu rozkładu materiału
  8. Ocena opracowanych dokumentów