Utworzenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Informujemy, że z dniem 1 września 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zostanie połączony z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży. Zespół będzie odtąd nosił nazwę Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Podlaskiego – Uchwała nr XLIX/458/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

Organem prowadzącym Centrum będzie Samorząd Województwa Podlaskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty. Obszarem działania Centrum pozostanie teren województwa podlaskiego.

Siedziba Centrum mieścić się będzie w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2. Biblioteka będzie nadal funkcjonować przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 1 w Łomży.

Więcej informacji oraz treść uchwały można znaleźć tutaj.