Podlaskie Wieści Oświatowe - maj 2018 str.12-16 CEN Białystok - Wspomaganie Rozwoju Szkół/Placówek Oświatowych w roku 2017/18

CHCEMY BYC JESZCZE LEPSI! - to myśl, którą kierują się przedszkola,  szkoły zgłaszające się do Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkoły/Placówki Oświatowej.
Artykuły zamieszczone w majowych, Podlaskich Wieściach Oświatowych - przybliżą Państwu, niektóre z naszych działań w ramach Wspomagania.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele -
zapraszamy serdecznie do skorzystania, w kolejnym roku szkolnym 2018/19, z nowej formy doskonalenia zawodowego, którym jest Wspomaganie Rozwoju konkretnej Placówki Oświatowej. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NAMI!
Koordynator Zespołu ds. wspomagania- Anna Karpowicz

 

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku- Podlaskie Wieści Oświatowe maj 2018