Spotkanie z muzyką nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej i nie tylko …

Zapraszamy na wyjątkowe zajęcia z muzyką, których celem jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o atrakcyjne i różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem.

Temat: Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe

Termin: Warsztaty odbędą się w CEN w Białymstoku dnia 14 czerwca 2018r. (czwartek) godz. 15.30-19.00 w sali konferencyjnej.

Autor spotkania - Pan Piotr Kaja,  oferuje również interesujące i niezwykle przydatne materiały dla uczestników szkolenia.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, osoby zainteresowane tematem.

Uwaga: uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych! Koszt warsztatów: 48zł.

Wpłaty do dnia 29 maja br. na konto: 66150013441213400956540000

Rejestracja przez formularz zgłoszeniowy

Organizator: Małgorzata Dunaj- Baczewska