Zaproszenie do udziału w OPPTINE 2018

 

Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, realizując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, ogłasza kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2018).

 

Celem przyznawania Nagrody jest m.in.:

  • uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej
    i popularyzacji informatyki,
  •   promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  • Indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce.
  •  Instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki
     i e-edukacji.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:

  •  Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu.
  • Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie).

Chcielibyśmy, by przyznawanie Nagrody Edukacyjnej OPdl PTI stało się ważnym, corocznym wydarzeniem w środowisku edukacyjnym woj. podlaskiego.

Zachęcamy do wskazania wyróżniających się nauczycieli, trenerów lub instytucji edukacyjnych Podlasia jako kandydatów do Nagrody Edukacyjnej OPPTINE.

Wręczenie Nagród nastąpi na planowanej na 14.06.2018r. wojewódzkiej konferencji informatycznej.

Regulamin, bieżące informacje  oraz formularz zgłoszeniowy są zamieszczane na stronie Nagrody http://opptine.babicz.info, stronie www oraz profilu na FB Oddziału Podlaskiego PTI.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 16.05.2018r.

Z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji o Nagrodzie – proszę o kontakt mailowy na adres zdzislaw@babicz.info.

Pozdrawiam

Zdzisław Babicz

Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI