Relacja z konferencji naukowo - metodycznej: „Inkluzja zamiast izolacji - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego”

Konferencję zorganizowała w dniu 18.04.2018 r. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.  W konferencji uczestniczyło 143 osób. Ilość uczestników świadczyła o dużym zainteresowaniu środowiska oświatowego tematem inkluzji, czyli włączaniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aktywny proces edukacyjno – wychowawczy.

Konferencją otworzyła dr Dorota Sokołowska – rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, oraz mgr Ewa Ściana – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

I część spotkania poświęcona była teoretycznemu wprowadzeniu w temat konferencji.

Dr Elżbieta Hałaburda z Uniwersytetu w Białymstoku w swoim wystąpieniu przedstawiła konteksty edukacyjne inkluzji. Natomiast o modelach wychowania fizycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wybranych krajach mówiła dr Anna Kienig, oraz prof. dr hab. W. Barkow z Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.

W kolejnym wystąpieniu dr Ewa Bujak podkreślała, że „Aktywność fizyczna jest siłą napędową pamięci i procesu uczenia się”. Dr Ewa Bujak jest również autorką klocków do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami motoryki dużej w wieku przedszkolnym.  Uczestnicy konferencji mieli również okazję praktycznego wykorzystania tych klocków.

O tym, jak wygląda praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z edukacji prozdrowotnej i kultury fizycznej w szkołach fińskich, opowiedział Sławomir Monkiewicz – International School of Vantaa/Finlandia.

W drugiej części konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prelegentów prezentujących „przykłady dobrych praktyk”.

Pani Agnieszka Kudraszow z Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych przedstawiła ideę funkcjonowania przedszkoli leśnych.

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku reprezentował pan Mariusz Rodzik, który z pasją opisywał rolę sportu wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Aktywnie i z mocą – tak pani Ewa Radwanowicz, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym wraz ze swoimi asystentami, prezentowała dorobek szkoły należącej do sieci „Szkół z mocą zmieniania świata”. Prelegentka dzieliła się z uczestnikami spotkania doświadczeniami  w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Własne refleksje z pracy z uczniami  – od zabawy do sukcesu, przedstawił z uczestnikom konferencji pan Jarosław Suproń – nauczyciel, trener w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Białymstoku.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy mieli możliwość doświadczyć wrażeń korzystając z klocków do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami motoryki dużej w wieku przedszkolnym.

Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć z wydarzenia