Relacja z konferencji „Edukacyjni zmieniacze - spotkanie z praktykami zmian w szkole”

17 kwietnia 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja „Edukacyjni zmieniacze - spotkanie z praktykami zmian w szkole”. Naszym gościem była Pani Ewa Radanowicz – dyrektor szkoły w Radowie Małym, należącej do „Szkół z mocą zmieniania świata”, których celem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzy, ale także kluczowych umiejętności społecznych, takich jak: empatia, przywództwo, kreatywność i otwartość na zmiany, szacunek dla otoczenia, budowanie poczucia własnej wartości, odwaga i chęć do wspólnego działania. Szkoła ta stała się miejscem edukacyjnej przemiany - miejscem, gdzie od wielu lat dyrektor, nauczyciele i uczniowie biorą sprawy w swoje ręce. Z sukcesem i odwagą łamią obowiązujące stereotypy i tworzą niezwykły model szkoły sprzyjającej uczniom, kadrze pedagogicznej i lokalnej społeczności.

W trakcie swojego wystąpienia Pani Ewa Radanowicz pokazała nam, jak diametralnie na przestrzeni lat zmieniły się oczekiwania wobec szkoły. Zwróciła uwagę na to, że nauczyciele powinni mieć świadomość tego, iż szkoła się zmienia. Kluczowym pojęciem w dzisiejszym czasach staje się „zmiana”, a jednocześnie gotowość na zmiany. Dzisiaj potrzebna jest szkoła i nauczyciel, który prowadzi dziecko przez świat, ale przede wszystkim pozwala odkryć siebie i przygotować młodych ludzi do życia w zmianie. Nieustannie zmieniający się świat stawia wysokie wymagania szkole jako instytucji edukacyjnej, która ma rzeczywiście przygotować dzieci i młodzież do życia.

Pani Ewa Radanowicz, na przykładzie swojej szkoły, pokazała wszystkim uczestnikom spotkania, jak skutecznie można szkołę reformować . Wystąpienie wzbogaciła o filmik, w którym zaprezentowała placówkę przez nią zarządzaną, a następnie omówiła zasady jej działalności. W kierowanej przez nią szkole w Radowie Małym istotną rolę odgrywają pracownie tematyczne (m.in. Pracownia Podróży, Pracownia Kuchenna, Pracownia Teatralna, Pracownie Artystyczne: ceramiki, witrażu, czerpania papieru, filcu), w których praca jest tak zorganizowana, żeby uczniowie i nauczyciele, realizując odgórnie określoną podstawę programową, pracowali też nad własnym rozwojem. Każdy uczeń 6 godzin w tygodniu (w ramach ramowego planu nauczania i planu lekcji) ma możliwość pracy indywidualnej z nauczycielem lub w grupach mieszanych wiekowo. Najważniejsze w szkole jest kształtowanie określonych kompetencji ucznia, a zadaniem nauczyciela jest bardziej kierowanie procesami uczenia się dziecka niż nauczanie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość zadania pytań naszemu gościowi. Duża liczba pytań, które padły od zebranych, potwierdziła, iż podjęty temat był niezwykle interesujący, a tym samym być może inspirujący do działania i do wprowadzania zmian w swoich szkołach. W kontekście tego wszystkiego, co zostało w czasie konferencji powiedziane najważniejszym wydaje się być to, żebyśmy wszyscy, którzy z edukacją jesteśmy powiązani: nauczyciele, uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół uwierzyli, że zmiana w naszej szkole może się dokonać. Jak powiedział John Lennon: „Marzenie, o którym marzymy sami, to tylko marzenie. Marzenie, o którym marzymy razem, staje się rzeczywistością”.

Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć z wydarzenia