WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Informacja dla: Dyrektorów Placówek Oświatowych, Organów prowadzących - Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa Kadry Oświatowej – Dyrektorów,  Nauczycieli, w nowej formie doskonalenia czyli w Procesowym Wspomaganiu Rozwoju Szkół/Placówek Oświatowych.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń na rok szkolny 2018/19

Dlaczego warto!

  • Jakość Procesowego Wspomagania przejawia się w tym, że odchodzi od tradycyjnych, pojedynczych, często przypadkowych form szkoleniowych na rzecz doskonalenia cyklicznego, adekwatnego do oczekiwań nauczycieli, zorganizowanego w ich miejscu pracy.
  • Wspomaganie polega również na zapewnieniu nauczycielom ekspertów prowadzących zajęcia, specjalistów w swojej dziedzinie, gwarantujących wysoką, merytoryczną jakość doskonalenia. Są to osoby z praktyką pedagogiczną, które wskazują na konkretne rozwiązania dla danej placówki oświatowej uwzględniające przede wszystkim rozwój ucznia.
  • Współpracujemy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Bibliotekami Pedagogicznymi, Uczelniami Wyższymi oraz z Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  • Uczestnictwo w Procesowym Wspomaganiu jest częścią wdrażanego i monitorowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.
  • Zawsze pozwala zdiagnozować obszary działania placówki, które wymagają modyfikacji i przyczynia się do podniesienia jakości jej funkcjonowania. 

Wnioski Szkół/Placówek Oświatowych, które uczestniczą w obecnym roku szkolnym w Procesowym Wspomaganiu ich Rozwoju:

  • Wspomaganie pomaga szkole uświadomić sobie sfery działalności, nad którymi trzeba jeszcze pracować aby szkoła mogła być jeszcze lepsza w swoich działaniach niż jest obecnie.
  • Przeprowadzone szkolenia wynikają z potrzeby szkoły i umożliwiają podjęcie kolejnych mniejszych i większych „kroków” sprzyjających podniesieniu jakości funkcjonowania placówki i nauczycieli w zdiagnozowanym zakresie. Odbywa się to przy stałym wsparciu ekspertów oraz opiekuna szkoły.
  • Nasze zaangażowanie (nauczycieli-pracowników pedagogicznych szkoły) jest zdecydowanie większe niż w przypadku organizowanych wcześniej, pojedyńczych formy doskonalenia z których mało kiedy, wynikały dalsze efekty i zmiany w lepszej organizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • Czasami wydaje się, że szkoła funkcjonuje bardzo dobrze, a jednak w niektórych obszarach pracy zawsze są zakresy działań, nad którymi warto pracować.

Centrum Edukacji Nauczycieli, już teraz zachęca Organy Prowadzące Placówki Oświatowe oraz Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych do uczestnictwa, zgłoszenia się do Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkoły/ Placówki na kolejny rok szkolny 2018/19.

Szczegółowe informacje na: www.cen.bialystok.pl

Zakładka: Wspomaganie szkół i placówek

oraz Facebook: https://www.facebook.com/cenbialystok/

Zapraszamy serdecznie!

Anna Karpowicz

koordynator CEN ds. wspomagania