Ministerstwo Środowiska zaprasza do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!)

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Środowiska pragnie zaprosić Państwa do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca.

 

Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się we włączanie do akcji sprzątania oraz działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami.

 

W tym roku Polska pierwszy raz weźmie udział w Let’s Clean Up Europe. Akcja skierowana jest w dużej mierze do placówek edukacyjnych, dzięki czemu uczniowie mogą zaangażować się osobiście w szerzenie idei odpowiedzialnego obchodzenia się z odpadami oraz własnoręcznie zadbać o czystość swojej najbliższej okolicy poprzez zorganizowanie sprzątania śmieci z wybranej przez siebie lokacji.  

 

W celu zaangażowania się w Let’s Clean Up Europe należy wypełnić krótki formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/2EA1QA8 

Więcej informacji w języku polskim znaleźć można również na stronie Nasze Śmieci: https://bit.ly/2GMNON8  

 

Z poważaniem

 


Bartosz Seweryński

 

Zespół Promocji

Departament Edukacji i Komunikacji

Ministerstwo Środowiska

 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.:
(+48 22) 36 92 549

fax: (+48 22) 36 92 387