PASJONACI PRZYRODY- wszyscy zainteresowani nauczyciele. Bezpłatne terenowe warsztaty przyrodnicze, organizowane we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.