Spotkania szkół podstawowych i ponadpodstawowych Białegostoku w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Data: 
wtorek, 10 Kwiecień, 2018 - 08:00
Miejsce: 
SP Grupa1 - godz. 8.30: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku; Szkoły ponadgimnazjalne – godz. 11.30: XIV Liceum Ogólnokształcące
Prowadzący: 
Olga Topolewska
Adresaci: 
Nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych i ponadpodsatwowych Białegostoku i powiatu