Seminarium nt. "Karta nauczyciela w świetle zmian wprowadzonych w art.76 ustawy z dnia 27 października2017r. o finansowaniu zadań oświatowych"

W dniu 21 lutego 2018r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się seminarium dotyczące zamian w Karcie Nauczyciela. Wykłady prowadziła Pani Monika Rękawek główny specjalista ds. prawa oświatowego Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W seminarium uczestniczyło 125 dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego. Seminarium uzyskało wysoka ocenę merytoryczną. Dziękujemy uczestnikom za udział.

W załączeniu fotorelacja z seminarium.