ZMIANA TO ROZWÓJ, A ROZWÓJ TO ZMIANY! - zapraszamy do udziału w Procesowym Wspomaganiu Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych. - Część II relacji ze wspomagania

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego

Zapraszamy do nawiązania współpracy w ramach Procesowego Wspomagania Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych.

Od października 2017 r. prowadzimy wspomaganie szkół i placówek oświatowych, które dążą do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach swojej działalności.

Efektywność tego przedsięwzięcia potwierdzają współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe.

Nasze działania:

  • pomagają szkole określić obszary działalności wymagające doskonalenia lub rozwoju,
  • wspierają członków rady pedagogicznej we wdrażaniu nowych rozwiązań,
  • gwarantują dobór najlepiej dopasowanych szkoleń do potrzeb wspomaganej placówki.

Gwarantujemy, że rezultatem naszej współpracy będą trwałe jakościowe zmiany w funkcjonowaniu Państwa szkoły/placówki oświatowej.

Dziękujemy za chęć współpracy i zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście w dążeniu do bycia jeszcze lepszymi !

Dodatkowe informacje:

CHCEMY BYĆ JESZCZE LEPSI !!!  -to dewiza, którą kierują się szkoły/placówki oświatowe, zgłaszające się do PROCESOWEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

Część II relacji ze wspomagania: styczeń -luty 2018r.