Zaproszenie na seminarium nt. „Karta Nauczyciela w świetle zmian wprowadzonych w art. 76 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w województwie podlaskim

 

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na seminarium
nt. „Karta Nauczyciela w świetle zmian wprowadzonych w art. 76 ustawy z dnia
27 października o finansowaniu zadań oświatowych” .

 

Program  szkolenia

11.00 - 12.30

I sesja

Zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie  zatrudniania, czasu pracy
i wynagrodzeń nauczycieli, oraz uprawnień socjalnych, urlopów i uprawnień rodzicielskich.

12.30 - 12.50

Przerwa kawowa

12.50 - 14.00

II sesja

Zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie oceny pracy oraz procedury awansu zawodowego nauczycieli.

 

Wykładowca

Pani Monika Rękawek – główny specjalista zespołu obsługi prawnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Korzyści dla uczestnika

1.       Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych regulacji prawnych zawartych w znowelizowanej  Karcie Nauczyciela.

2.       Przygotowanie dyrektora do podejmowania decyzji wynikających z proponowanych zmian

3.       Możliwość wymiany doświadczeń.

 

Organizacja szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 lutego 2018r. w sali konferencyjnej w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ul. Złotej 4.

Prosimy Państwa Dyrektorów  o potwierdzeniu udziału w seminarium do dnia 20 lutego 2018r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

 

Załączniki: