15.02.18r. - Obowiązkowa metoda realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej od 1.09.2017r. - projekt edukacyjny! Zapraszam serdecznie zainteresowanych nauczycieli na warsztaty.

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

 Realizując Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.”

 Zapraszam serdecznie na ofertę warsztatową pt:

 Zasady organizacji projektu edukacyjnego jako obligatoryjnej metody nauczania, realizującej podstawę programową w ośmioklasowej szkole podstawowej.

 dn. 15 lutego 2018r. (czwartek)  w  godz. od 15.30. do 18.00.   w  s. 215

Omawiane treści:

  • Analiza zasad wdrażania metody projektu, zapisanych w Rozp. MEN  z 14 lutego 2017r.
  • Obowiązkowa metoda realizacji podstawy programowej w planowaniu pracy przez nauczyciela od kl. I po kl. VIII szkoły podstawowej
  • Zasady opracowania dokumentacji szkolnej.
  • Realizacja metody projektu edukacyjnego, a: Rozp. MEN  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
  • Wymaganie2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

 Każdy z uczestników otrzyma praktyczne materiały szkoleniowe w formie papierowej jak również elektronicznej, skopiowane na pen-drive nauczyciela.

 Bardzo ważne! Aby móc otrzymać zaświadczenie z oferty warsztatowej należy obowiązkowo zarejestrować się elektronicznie na dane szkolenie, wypełniając formularz zgłoszeniowy 

 Zapraszam serdecznie! -Anna Karpowicz, konsultant CEN Białystok