Konkurs "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela" - zgłoszenia do 14 maja 2018

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego do udziału w konkursie PPE

 "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela" - termin nadsyłania prac do 14 maja

Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok zwane dalej Organizatorem we współpracy
z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia w Łomży, Biblioteką Pedagogiczną w Łomży, Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego oraz Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Cel konkursu:

  1. Zachęcenie nauczycieli do wspomagania dydaktyki przedmiotowej narzędziami TIK;
  2. Opracowanie materiału edukacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
  3. Popularyzacja materiałów edukacyjnych i opublikowanie w zasobach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej zwanej dalej (PPE)

Czas trwania konkursu

do 14 maja 2018 r.

Zasady Konkursu

  1. Konkurs odbywa się jednoetapowo.
  2. Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
    • samodzielnym opracowaniu materiału edukacyjnego w programie WBTExpress
    • samodzielnym opracowaniu materiału edukacyjnego (film, prezentacja, materiały audio, materiały interaktywne, scenariusz itp.) w dowolnym oprogramowaniu komputerowym oraz dostępnych aplikacjach.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują sie w Regulaminie Konkursu zamieszczonym w załaczniku.