Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna Tablica” w CEN w Białymstoku

Jeśli Państwa szkoła uczestniczy w programie "Aktywna Tablica" zapraszamy do udziału w sieci współpracy nauczycieli, jak również w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Działania te pomogą Państwu zrealizować warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infras...truktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Gagan katarzyna.gagan@cen.bialystok.edu.pl o
raz Anna Krawczuk anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl