Ogólnopolski konkurs plastyczny "Orzeł Biały - nasza duma"

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
"
Orzeł Biały - nasza duma" organizowanym w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę
n
iepodległości, przypadającą w 2018 r.

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo - wychowawczych.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości,
a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków
polskiego państwa od początków jego dziejów do czasów obecnych. Zadaniem uczestników
jest przedstawienie swojej wizji polskiego orła w dowolnej technice plastycznej.

 Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 10 stycznia 2018 r. Termin
dostarczenia prac - do 10 marca 2018 r.
Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż
3 prace. Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie
właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie: www.kuratorium.bialystok.pl