PROCESOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ - zapraszamy do współpracy!

Szanowni Dyrektorzy,

szkół/placówek oświatowych województwa podlaskiego, zapraszamy serdecznie do współpracy w ramach procesowego wspomagania rozwoju szkół/placówek oświatowych, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania Państwa placówki.

Od października 2017r. intensywnie wspomagamy szkoły/placówki, których Dyrektorzy zgłosili swoje zainteresowanie ofertą wspomagania, wypełnieniając elektroniczna kartę zgłoszenia. 

Szczegółowe informacje:  http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=wsip

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem działaniami, które zostały już zrealizowane w jednej ze zgłoszonych placówek. Procesowe wspomaganie jest prowadzone do zakończeńczenia roku szkolnego 2017/18.

W częściach, będziemy przedstawiać Państwu, zrealizowane zadania wprowadzające  trwałe zmiany jakościowe w funkcjonowaniu szkoły.

Zapraszamy serdecznie Dyrektorów szkół/placówek do współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Anna Karpowicz – koordynator CEN ds. wspomagania    e-mail: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

tel. secretariat  85 732 98 67; kom.608317010 (ze względu na czas i rodzaj pracy, proszę o wysłanie smsa o treści zawierającej wyraz „WSPOMAGANIE”- oddzwonię!)

Elektroniczna karta zgłoszenia