CHCEMY BYĆ JESZCZE LEPSI !- myśl którą kierują się szkoły/placówki oświatowe, zgłaszające się do PROCESOWEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ/PLACÓWEK. Część I relacji ze wspomagania.

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych - serdecznie zapraszamy do współpracy w II półroczu roku szkolnego 20017/18.            

Zachęcamy, przykładem innych Szkół do współpracy w ramach PROCESOWEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH , którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania Państwa Szkoły/Placówki.

Centrum jest merytorycznie, organizacyjnie i kadrowo przygotowane do organizacji nowej formy doskonalenia.

Nasi konsultanci, specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu szkół, placówek i nauczycieli, w systematycznym podnoszeniu jakości ich pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Od października 2017r. intensywnie wspomagamy szkoły/placówki, których Dyrektorzy zgłosili swoje zainteresowanie ofertą wspomagania, wypełnieniając elektroniczna kartę zgłoszenia. 

Szczegółowe informacje:  http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=wsip

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OBECNYM I PRZYSZŁYM SZKOŁOM/PLACÓWKOM, które uczestniczą lub zgłoszą się do Procesowego Wspomagania, za zaufanie i dążenie do  BYCIA JESZCZE LEPSZYMI !

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem działaniami, które zostały już zrealizowane w jednej ze zgłoszonych placówek. Procesowe wspomaganie jest prowadzone do zakończeńczenia roku szkolnego 2017/18.

W częściach, będziemy przedstawiać Państwu, zrealizowane zadania wprowadzające  trwałe zmiany jakościowe w funkcjonowaniu szkoły.

Zapraszamy serdecznie Dyrektorów szkół/placówek do współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Anna Karpowicz – koordynator CEN ds. wspomagania    e-mail: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

tel. sekretariat  85 732 98 67; kom.608317010 (ze względu na czas i rodzaj pracy, proszę o wysłanie smsa o treści zawierającej wyraz „WSPOMAGANIE”- oddzwonię!)

Elektroniczna karta zgłoszenia 

 Część I z relacji wspomagania: pażdziernik-grudzień 2017r.