Podsumowanie konferencji: Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole - pokonajmy bariery!

Konferencja  

Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery !

13 grudnia 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja  Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery !  objęta honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

otwarcie konferencjiW  konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Kuratorium Oświaty  w Białymstoku , Pani Anna Topór – Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  dr Tadeusz Mosiek – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Obecni byli też przedstawiciele związków zawodowych – Pani Maria Mieszalska - Goroszkiewicz – prezes Oddziału ZNP i Pani Elżbieta Ewa Mikulska wiceprezes zarządu Oddziału ZNP  w Białymstoku. Uczestnikami konferencji byli również dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy z województwa podlaskiego.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Ewa Ściana – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

główny prelegentGłównym prelegentem była Pani Barbara Zadrożna – dr nauk medycznych , pediatra, specjalista neurologii dziecięcej, wieloletni kierownik Podlaskiego Centrum Leczenia Padaczek w Białymstoku. Temat wystąpienia brzmiał: „Padaczka w ujęciu neurologicznym, jako najczęściej występująca choroba neurologiczna u dzieci i młodzieży.”

Kolejne prelegentki – konsultantki Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Małgorzata Dunaj – Baczewska oraz Grażyna Łaniewska, przedstawiły najnowsze wyniki badań z międzynarodowego projektu „Epischool – pokonajmy bariery razem!”. Prezentowane dane wskazywały na znikomą wiedzę  nauczycieli i wychowawców na temat padaczki wśród uczniów. Duża grupa badanych zadeklarowała chęć pogłębienia wiadomości i umiejętności w kontekście przygotowania do pracy z uczniami chorymi na epilepsję.

Miłym akcentem było wystąpienie Pani Ewy Ściany – Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, podsumowujące  plenarną część konferencji oraz przekazanie najlepszych życzeń związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

W odpowiedzi na  oczekiwania nauczycieli   organizatorzy  zaprosili uczestników konferencji na warsztaty pt. Nauczyciel – a uczeń/dziecko z padaczką. Zajęcia odbyły  się w dwóch grupach. W pierwszej uczestniczyli  nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia prowadziła  Małgorzata Dunaj – Baczewska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W drugiej grupie, prowadzonej przez Grażynę Łaniewską - konsultanta ds. wychowania i profilaktyki,  uczestniczyli nauczyciele, wychowawcy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, burs i internatów.

Uczestniczący w zajęciach otrzymali materiały związane z tematyką konferencji, przydatne do pracy z uczniem chorym na epilepsję.

 

W załączeniu galeria zdjęć z konferencji, warsztatów, oraz kuluarowych rozmów  podczas cateringu.