Oferta warsztatowa XII 2017

Szanowni Państwo Nauczyciele i Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych!
    
Zapraszam do skorzystania z oferty doskonalenia zaproponowanej przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych CEN w Białymstoku. Stanowią ją kursy doskonalące, szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Samokształceniowych, które publikujemy w Informatorze CEN na rok szkolny 2017/18, dostępnym na stronie www CEN. Uzupełnieniem tych propozycji jest Oferta warsztatowa, która zawiera propozycje bezpłatnych, krótkich zajęć warsztatowych realizowanych w wymiarze od 2 do 4 godzin dydaktycznych w CEN w Białymstoku oraz na terenie szkół i placówek województwa podlaskiego.
Układ treści oferty jest skupiony wokół głównych obszarów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a propozycje szkoleniowe uwzględniają ważne tematy związane ze zmianami zachodzącymi w oświacie, uwzględniają kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, prezentują różnorodne formy i metody pracy oraz skuteczne sposoby rozwijania kompetencji poznawczych i społecznych uczniów, uwzględnionych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów nauczania.
Mam nadzieję, że uczestnictwo w warsztatach umożliwi Państwu zdobycie nowych informacji, doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych.
 
Dyrektor CEN w Białymstoku
Ewa Ściana