Opracowanie planu metodycznego i prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu