Zapraszamy na kurs - Platforma elearningowa 4-System

Zapraszamy na 8-godzinny kurs doskonalący - Platforma elearningowa 4-System.

Platforma elearniongowa 4-System, to jedno z narzedzi dostępnych w ramach Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Może zawierać różnego typu aktywności m. in.: zasoby - w formie różnorodnych plików, ankiety, testy, materiały interaktywne itp. Wykorzystywna jest także jako narzedzie do wpierania edukacji stacjonarnej.

Platforma 4-System jest dostępna bezpłatnie dla szkół i placówek oświatowych woj. podlaskiego

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, uczestnicy podzieleni będa na grupy szkoleniowe. O terminach szkoleń poszczegolnych grup poinformujemy mailowo.

I grupa rozpocznie szkolenie  6 grudnia o godz. 15.30 w s. 203. Osoby zakwalifikowane do grupy I, zostaną zawiadomione mailowo (decyduje kolejność zgłoszeń).

8-godzinny kurs doskonalacy "Platfroma elearningowa 4-System" obejmuje dwa spotkaniach, każde w wymiarze 4 godz. dydaktyczne.

Termin drugiego spotkania grupy I zostanie ustalony na szkoleniu 6.11.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy

Katarzyna Gagan, Zdzisław Babicz

Uwaga! W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że nie szkolimy z systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją/ (SmartDok)