Konferencja: Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole - pokonajmy bariery!

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły w województwie Podlaskim

Serdecznie zapraszam

na konferencję

Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery !

która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 12.00

w sali konferencyjnej

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4  

KONFERENCJA OBJĘTA JEST PATRONATEM HONOROWYM
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

Osoby zainteresowana udziałem w konferencji prosimy o rejestrację poprzez formularz elektroniczny

          

Ewa Ściana

Dyrektor

Centrum Edukacji Nauczycieli

w Białymstoku

 

Program konferencji w załączeniu

kuratorium oświaty cen

 

 

 

  Program konferencji

Uczeń z epilepsją w przedszkolu i szkole – pokonajmy bariery !

Moduł I

12.00-12.10- Otwarcie konferencji –  Pani Ewa Ściana, Dyrektor CEN w Białymstoku

12.10-12.25 – Wystąpienie przedstawiciela KO w Białymstoku

12.25- 13.10 – Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna u dzieci i młodzieży – Dr n.med. Barbara Zadrożna

13.10-13.20 – Stan przygotowania nauczycieli wychowawców do pracy z uczniem z padaczką

13.20-13.30 – Przerwa kawowa

Moduł II

13.30- 14.30 – sesja warsztatowa pt. Nauczyciel – a uczeń/dziecko z padaczką

I grupa – Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych. – Małgorzata Dunaj – Baczewska – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

II grupa – Nauczyciele wychowawcy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, burs i internatów.  – Grażyna Łaniewska – konsultant ds. wychowania i profilaktyki

14.30 – Catering