Konferencja "Stan polskiej oświaty na Wschodzie" 24.11.2017r.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji „Stan polskiej oświaty na Wschodzie”, która odbędzie się dn. 24.11.2017 roku o godz. 10.00  w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A.
 Współorganizatorem konferencji jest Podlaskie Kuratorium Oświaty. Imprezie patronuje również Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
W roli prelegentów konferencji wystąpią nauczyciele z polskich szkół oraz przedstawiciele organizacji polonijnych z Białorusi, Litwy i Łotwy. Wiele podlaskich szkół współpracuje z polskimi szkołami na Wschodzie.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest program partnerstwa szkół Rodzina Polonijna, finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Daje on szansę na podtrzymanie partnerstwa szkół w Polsce i poza krajem. Poznanie specyfiki polskich szkół na Litwie, Łotwie i Białorusi oraz problemów, z jakimi borykają się placówki edukacyjne w tych krajach, może zaowocować rozszerzeniem idei partnerstwa i pozyskaniem kolejnych uczestników projektu.

Położenie Białegostoku predestynuje placówki naszego województwa do wsparcia edukacji polonistycznej na Wschodzie. Jesteśmy swoistą „Bramą na Wschód”
i możemy być miejscem spotkań Wschodu z Zachodem.

 Mam nadzieję, że planowana konferencja stanie się okazją do wymiany doświadczeń i będzie inspiracją do nawiązania trwałej współpracy z polskimi szkołami.

                                                                                                                                                      Ewa Ściana
                                                                                                                                                    Dyrektor CEN

Potwierdzenie udziału do dnia 23.11.2017r. telefonicznie: 85 874 23 02 lub mailowo: rodm@rodm-bialystok.pl