Sieć wspólpracy i samokształcenia wizytaorów nauki religii

   Podczas comiesięcznych spotkań uczestnicy poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie prawa oświatowego, aktualnych wskazań Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, nadzoru pedagogicznego i katechetycznego; dzielą się dotychczasowym doświadczeniem oraz otrzymają pomoc i wsparcie w realizacji nadzoru katechetycznego. Maja także możliwość tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkolnego nauczania religii   i  katechezy parafialnej Szczegółowy program obejmuje zagadnienia wskazane przez uczestników sieci.

Koordynator: 
Małgorzata Łazarska