KONKURS LITERACKI "W CZYM DZIŚ POWINIEN PRZEJAWIAĆ SIĘ PATRIOTYZM?"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim

 W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego.

REALIZATOR PROJEKTU – Wojewoda Podlaski

KOORDYNATOR PROJEKTU - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

WSPÓŁPRACA - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Cele konkursu:

-        pogłębianie patriotycznych postaw uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

-        kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa,

-        poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na temat historycznego i współczesnego rozumienia patriotyzmu,

-        rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów,

-        wyłonienie najlepszych prac literackich przedstawiających i promujących ideę patriotyzmu.

 

REGULAMIN KONKURSU W ZAŁĄCZNIKU