Kurs językowy – rosyjski (różne poziomy zaawansowania)

Cele: Nabycie lub doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku rosyjskim - właściwego danemu poziomowi zaawansowania

Adresaci:zainteresowani nauczyciele 

Liczba godzin: 120

Organizator: Wiktoria Blakicka

Termin: październik 2017- czerwiec 2018

Cena: 900 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY