Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego (OCM) - kurs nadający uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego

Cele: 
nabycie uprawnień do pełnienia funkcji opiekuna szkolnego centrum multimedialnego
Adresaci: 
zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 
40
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
maj 2017
Prowadzący: 
Anna Krawczuk, Zdzisław Babicz
Organizator: 
Anna Krawczuk
Cena: 
290 zł
Uwagi: 
Kurs jest realizowany metodą blended-learning wg ramowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zainteresowanych prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy