Oferta pracy

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku poszukuje lektorów z uprawnieniami trenerskimi  do prowadzenia kursów językowych:

  • Języka angielskiego
  • Języka hiszpańskiego
  • Języka rosyjskiego

Osoby zainteresowane, proszone są o złożenie w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej 4 dokumentów zawierających CV wraz z krótkim opisem swojego warsztatu pracy oraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922),