Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Cele: 
Wyposażenie uczestników kursu w wiedze i umiejętności niezbędne do zarzadzania szkołą lub placówką oświatową
Adresaci: 
nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkoł
Liczba godzin: 
235
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
cały rok
Prowadzący: 
Kadra zatwierdzona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
Organizator: 
Anna Krawczuk
Cena: 
1300 zł