Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018

dyrektor cen

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych w województwie podlaskim,

początek roku szkolnego jest świetną okazją do złożenia sobie życzeń i obdarowania siebie serdecznością, wypływającą z poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Specyfiką naszego zawodu jest ciągła dbałość o dobro, rozwój i bezpieczeństwo powierzonych naszej uwadze i trosce dzieci i młodzieży. To także współdziałanie i współodpowiedzialność za wychowanie.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jako samorządowa jednostka organizacyjna województwa podlaskiego, której misją jest wspieranie współczesnej edukacji, ukierunkowanej na sukces szkoły, nauczycieli i uczniów, opartej na społeczeństwie wiedzy, wymagającej twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych w sferze rozwoju osobistego i zawodowego, wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, deklarując swoje zaangażowanie i oddanie służące tworzeniu dobrej szkoły.

„Edukacja powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, które przez całe życie będą niejako dla każdej jednostki filarami jej wiedzy: uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby móc oddziaływać na swoje środowisko; uczyć się, aby żyć wspólnie, aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach ludzkiej działalności; wreszcie uczyć się, aby być.”

Życzę Państwu, by nowy rok szkolny był czasem aktywnej twórczości, rozwoju własnego i uczniów, oraz spokojnej, satysfakcjonującej pracy.

Ewa Ściana
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku