Kurs doskonalący - wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy nauczyciela - organizacja i prowadzenie spotkań zbiorowych i indywidualnych z rodzicami

 Pierwszy kurs odbędzie się 16 września 2017r. (sobota) o godzinie 8.30

 Jeżeli będą zgłoszenia odbdzie się kolejny kurs.

Serdecznie zapraszam

Formularz zgłoszeniowy