Kurs doskonalący - znajomość prawa oświatowego przez nauczyciela kontraktowego

 Zapraszam nauczycieli odbywających staż na nauczyciela mianowanego i innych zainteresowanych

Formularz zgłoszeniowy