Kurs doskonalący - znajomość prawa oświatowego przez nauczyciela stażystę

 Zapraszam nauczycieli odbywjących staż na nauczyciela kontraktowego, opiekunów stażu, innych zainteresowanych.

Formularz zgłoszeniowy