Dotacje dla szkół podstawowych na tablice interaktywne...

Do 31 sierpnia szkoły podstawowe mogą wnioskować o udział w Programie „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. 
Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. 
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.
Więcej informacji:
https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica

Artur Brzeziński