Nadzór pedagogiczny w przedszkolu.

Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, zapraszam na szkolenie nt. "Kontrola czy współpraca - jak zaplanować i realizować nadzór pedagogiczny w przedszkolu" szczegóły w załączniku. Krystyna Grabowska